Bli med på omvisning på Universitetsområdet på Blindern 11. mai

Nedre del av Universitetsområdet på Blindern

Mandag 11. mai kl. 16.00 inviterer vi medlemmer av Docomomo Norge og Arkitekturmuseets venneforening til en omvisning på universitetsområdet. Oppmøte i vestibylen i Fysikkbygningen kl. 15.45. Leder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo, Bjørn Vidar Johansen, vil lede omvisningen og fortelle om utbyggingen av og om fredningen av universitetsanlegget.

Byggingen av universitetet på Blindern skjedde i to hovedetapper. Den nedre delen av universitetsområdet ble bygd tidlig på 1930-tallet. Den funksjonalistiske arkitekturen var inspirert av nye strømninger i Europa. I 1960-årene vokste det opp et helt nytt universitetsområde på øvre Blindern, denne gang med inspirasjon fra USA.

Universitetsområdet på Blindern ble fredet etter Kulturminneloven i 2014. Utendørs skal bygninger og hageanlegg bevares som et helhetlig universitetscampus. Innendørs er det ulike grader av vern. Hele anlegget er preget høy kvalitet i både materialbruk og formgiving.

Deltagerantallet er begrenset til 30, og de første 30 som melder seg på, får være med. Påmelding skjer på epost til: kk@archus.no.

« Tilbake