For dårlig beslutningsgrunnlag

Kilde: Wikimedia Commons / J. P. Fagerback

Docomomo Norge mener Konseptvalgutredningen om Regjeringskvartalet ikke gir et godt nok beslutningsgrunnlag for politikerne som skal beslutte om Høyblokka og Y-blokka skal bevares eller rives. Derfor registrerer Docomomo med stor tilfredshet at Miljøvernministeren har bedt Riksantikvaren levere en utredning som identifiserer tar for seg de nevnte bygningenes verneverdier. Docomomo er innstilt på å stille sin kompetanse til rådighet for Riksantikvaren; dersom det er behov for det.

« Tilbake