Interessant omvisning på Blindern

Foaje Farmasibygget Blindern. Arkitekter: Bryn og Ellefsen, 1932

Docomomo hadde invitert til omvisning på Universitetet på Blindern, mandag 11. mai. Omtrent 20 interesserte møtte opp i griseværet og fikk en svært morsom og interessert omvisning under kyndig guiding av Bjørn Vidar Johansen, leder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo.

Vi rakk slett ikke å se alt vi hadde planer om å se. Det var så mye kunnskap å formidle om de tidligste bygningene, alle tegnet av Bryn og Ellefsen, at vi aldri rakk å komme oss over på nordsiden av Blindernveien for å se på Leif Olav Moens campus og de nyere bygningene der. Derfor ble det spontant bestemt, i forståelse med Bjørn Vidar, at vi fortsetter til høsten, men en befaring på resten av anlegget. Med håp om bedre vær. Vi vet ikke hvilken dato det blir, det blir sannsynligvis i begynnelsen av september, men interesserte kan gjerne melde sin interesse allerede nå til kk@archus.no.

Se UiO's oversikt over alle bygninger på Blindern med årstall og arkitekt.

« Tilbake