Litteratur

Kilde: Wikipedia / Frode Inge Helland
  • Birgitte Sauge: "Kan moderne arkitektur vernes?" Fortidsminneforeningens årbok 1992
  • Ingunn Haraldsen: "Docomomo." Byggekunst 2002, nr. 2, s. 62-63.
  • Eirik Bøe: "Å konservere samtidsarkitektur", Byggekunst 2002, nr. 2, s. 56-60.
  • Anette Albjerk: "Docomomo i Norge", Fortidsminneforeningens årbok 1999, s. 89-99.
  • Ola Wedebrunn (ed.): Modern Movement in Scandinavia: Vision and Reality. Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskriftet B. Århus 1998.
  • Dennis Sharp & Catherine Cooke (ed.): The Modern Movement in Architecture: Selections from the DOCOMOMO Registers. 010 Publishers, Rotterdam 2000.
  • Inge Mette Kirkeby (ed.): Modernismens huse: 25 danske eksempler. Docomomo Danmark 1998
  • Docomomo satser videre, Arkitektnytt 2007, nr 4, s 21
  • Fremtid for fortiden 2007, nr.3/4,111s.; xx - Temahefte; Funkis : funksjonalismen i Oslo og Akershus
  • Artikler av: Christensen, Arne Lie; Aspen, Jonny; Olaisen, Solveig; Guttu, Jon; Aslaksby, Truls; Reusch, Cathrine; Torjuul, Ingvar Størm; Brænne, Jon; Apall-Olsen, Linken; Kristiansen, Bjørn; Fjeldstad, Grethe; Stang, Kaare; Sørby, Hild

« Tilbake