Nytt styre

Etter en periode med lav aktivitet, tar et nytt styre fatt på oppgaver med aksjoner og informasjonsarbeid om modernismens arkitektur i Norge. Det er styrets ønske å etablere mindre lokale arbeidsgrupper og ha nært samarbeid med interesseorganisasjoner som Fortidsminneforeningen, vernemyndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Styremedlemmer
Siri Skjold Lexau, kunsthistoriker dr. art., professor, Universitetet i Bergen (leder)
Margrethe Dobloug, arkitekt mnal, dr. ing, professor emerita AHO
Christian Ebbesen, arkitekt mnal, daglig leder Arkitektskap
Ketil Kiran, arkitekt MNAL, Archus, Oslo
Richard Engelbrektson, arkitekt MNAL, egen praksis, Oslo
Perann Sylvia Stokke, kunsthistoriker, prosjektleder Norske arkitekters landsforbund

Varamedlemmer
Wiam Alaridi, konserveringsarkitekt, Bergen
Hans-Henrik Egede-Nissen, kunsthistoriker, phd student AHO, Oslo

« Tilbake