DOCOMOMO

Kilde: Wikimedia Commons / Hans B. Rosbach

DOCOMOMO (International working party for documentation and conservation of buildings, sites, and neighbourhoods of the modern movement) er en uavhengig, internasjonal organisasjon som ble stiftet ved The University of Technology i Eindhoven i Nederland i 1989. Foreningen har som mål å sette søkelys på modernismens arkitektur. Med modernistisk arkitektur forstår vi i denne sammenhengen bygninger og anlegg som er oppført i perioden 1930-1969.

DOCOMOMO har i dag sitt hovedsete/sekretariat i Barcelona. Det finnes 42 nasjonale arbeidsgrupper i bl.a. Japan, Argentina, Brasil, USA og de fleste land i Europa.

Den første DOCOMOMO-konferansen ble arrangert i Eindhoven i Nederland i september 1990. Siden den gang har det blitt arrangert seks internasjonale konferanser (Dessau 1992, Barcelona 1994, Bratislava/Sliac 1996, Stockholm 1998, Brasilia 2000 og Paris 2002, New York 2004, Istanbul/Ankara 2006, Rotterdam 2008 og Mexico City 2010, Espoo 2012. I 2014 skal konferansen avholdes i Seoul.

DOCOMOMO baserer sin virksomhet på frivillig arbeid. Foreningen arbeider konkret med å registrere, dokumentere og fremme bevaring av viktige modernistiske bygninger ovenfor ansvarlige myndigheter og eiere for øvrig. DOCOMOMO har også som mål å synliggjøre og gjøre den modernistiske arkitektur kjent blant allmennheten. Det er først og fremst gjennom konferanser, publikasjoner og internasjonale spesialkomiteer DOCOMOMO utøver sin virksomhet. Det finnes flere internasjonale spesialkomiteer f.eks. innen teknologi, urbanisme, landskap og registrering. En annen viktig del av DOCOMOMOs arbeid, er det omfattende internasjonale registeret som befinner seg i arkivet til Nederlandsk Arkitekturinstitutt (NAi) i Rotterdam. I dette arkivet er det registert 600 meget godt dokumenterte bygninger fra hele verden.

Til Docomomo International

« Tilbake