Om Docomomo Norge

Kilde: Oslo Museum / digitaltmuseum.no

Den norske arbeidsgruppen ble opprettet i 1993 etter initiativ fra kunsthistoriker Birgitte Sauge ved Norsk Arkitekturmuseum. DOCOMOMOs medlemmer består stort sett av arkitekter, kunsthistorikere, historikere og konservatorer, men også andre arkitekturinteresserte.

Den norske arbeidsgruppen har prioritert å arbeide med registrering av modernistiske bygninger, samt arrangere ekskursjoner til viktige, modernistiske verk. DOCOMOMO Norge har også fremmet fredningsforslag over bygninger vi anser som bevaringsverdige. Aksjoner har blitt satt i gang for blant annet Candelaskallet i Frognerparken (revet), Moss kino, Hvalstrand bad, Strand Hotel Fevik og Ekebergrestauranten. Det var med stor innsats fra DOCOMOMO Norge at Klingenberg kino (1938) tegnet av Blakstad og Munthe-Kaas, og Vestkantbadet (1932) tegnet av Bjercke og Eliassen fikk status som fredet. Interiørene i disse bygningene har blitt rehabilitert og tatt vare på. I 2001 utarbeidet DOCOMOMO Norge et privat fredningsforslag for Ingierstrand Bad, tegnet av arkitektene Moestue og Schistad (1933). 16. august 2012 ble Ingierstand bad fredet av Riksantikvaren.

Representanter for DOCOMOMO Norge har deltatt på flere av internasjonale DOCOMOMO konferanser. Til konferansen i Stockholm 1998 laget de nordiske DOCOMOMO gruppene en felles bok, ”DOCOMOMO – Modern Movement Scandinavia”, med presentasjon av sine respektive forslag til det internasjonale registeret. Gjennom det internasjonale kontaktnettet bidrar DOCOMOMO Norge til at norsk arkitektur gjøres bedre kjent i utlandet. En ny bok i regi av det nordiske nettverket er under publisering, Survival of the Modern, med Claes Caldenby som redaktør.

« Tilbake